Mudrc se snaží proniknout do nitra věcí a najít pravdu. Pro náš seriál jsme tento archetyp odhalili v osobě Jana Raka, profesora kvantové a jaderné fyziky.

“Já existuji. Zda existuje objektivní realita, to je k diskusi…” shrnuje Jan Rak svůj přístup k základním existenčním otázkám, ve kterých se prolíná filosofie s fyzikou. Kvantová fyzika přispěla na začátku 20. století k destrukci klasického paradigmatu o existenci objektivní reality a subjektu, který ji pozoruje.

 

Prof. Jan Rak

Jan Rak vystudoval matematicko-fyzikální fakultu, obor jaderná fyzika. Pak jej začala zajímat kvantová fyzika, které se dodnes věnuje. Inspiraci nachází v díle Rogera Penrose a zabývá se ultrarelativistickou fyziku vysokých energií, kvantovou fyzikou spojenou s teorií relativity v oboru kvantová teorie pole. Jednou z subdisciplín je kvantová chronodynamika neboli teorie silných interakcí, kterou se zabýval v CERNu a v dalších evropských institucích. Podívejte se s námi do zákulisí této fascinující disciplíny a odhalte, jak se v osobě vědce projevuje archetyp mudrce. A zároveň s tím se dozvíte odpovědi na otázky, které vám v noci nedávají spát.

  • Jaká je skutečná podstata reality a limity současné vědy?
  • A jak vědomí vytváří realitu?
  • Jaký Descartův názor potvrdila kvantová fyzika?
  • Vytváříme si každý objektivní realitu pomocí harmonické superpozice?
  • Je 90 % toho, co chápeme jako realitu, jen naší interpretací?
  • A jak se pracuje v CERNu, který také představuje archetyp Mudrce?
  • Jaký je rozdíl mezi německým a americkým přístupem ke kvantové fyzice?

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify:

Rozhovor si můžete poslechnout také na Apple Podcast.
Přečtěte si článek o archetypu Mudrce v brandingu.
Podívejte se na Fairy Vlog o archetypu Mudrc.

Štítky: Archetypy