Ve starých dobách, kdy lidé věřili mýtům, Konfucius mudroval nad tím, proč jsou lidé tak zlí a Sokrates chodil po světě a rozdával rady… někdy tehdy se zrodil ideál moudrého člověka, který se snaží proniknout do nitra věcí a najít pravdu. K takovému jedinci pak společnost vzhlížela a ve složitých situacích ho žádala o pomoc.

 

LEPŠÍ MOUDRÝ BLÁZEN, NEŽ BLÁZNIVÝ MUDRC

Postupem času tento archetyp přebíraly celé organizace, které si zakládaly na tom, že sdružují odborníky se zasvěceným pohledem na věc, a které pohromadě drží určitá filosofie. Mezi ty nejstarší patří pochopitelně univerzity a výzkumná pracoviště všeho druhu. Dále velká část médií, knihovny a knihkupectví anebo třeba umělecké instituce a tělesa jako galerie, symfonické orchestry a divadelní spolky. Těmi opravdu moderními jsou pak nejrůznější konzultační firmy, které obzvláště v posledních letech rostou jako houby po dešti.

 

JAK SE CHOVÁ ORGANIZACE S ARCHETYPEM MUDRCE?

U organizací typu mudrc stojí vždy na prvním místě odbornost, a to velmi často na úkor řízení a administrativy. Zaměstnanci obvykle mívají velkou svobodu. Jednotlivci pracují spíše jako samostatné jednotky, mohou například přicházet a odcházet, kdy chtějí, ale také bez obav vyjádřit svůj názor, aniž by se museli čehokoliv obávat. Tato určitá „firemní kultura“ totiž napomáhá bádání a tudíž i pokroku, který je pro organizace s archetypem mudrce tak důležitý.

 

O značkách s archetypem mudrce jsme nedávno natočili vlog:

 

PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI

Propagace organizací s archetypem mudrce zpravidla vždy cílí na chytrého zákazníka, popřípadě na toho, který tak sám sebe vidí. I proto bývají jejich reklamy přemýšlivé, například mívají nějakou logickou mezeru, kterou je potřeba si domyslet a podobně. Podprahově také nezřídka naznačují, že nabízené produkty nebo služby využívají chytří lidé anebo (třeba v případě univerzit) kladou velký důraz na výběrovost. Marketing bývá celkově tišší a důstojnější, než u jiných značek. Cílem je vytvořit ovzduší vznešenosti.

 

VĚRNÍ ZÁKAZNÍCÍ

A kdo jsou vlastně zákazníci mudrcovských organizací? Samozřejmě ti, kteří se chtějí učit pro své dobro. Jsou rádi, když jim značka umožní cítit se jako odborníci a dopřeje jim jistou dávku svobody či nezávislosti. Pokud jim toto daný produkt nebo služba splní, bývají pak mimořádně loajální. Spolehlivě je však odradí, pokud je na ně vyvíjen tlak. V momentě, kdy totiž vycítí, že se k nim prodejce chová agresivně a něco jim nutí, jednoduše odejdou ke konkurenci.

 

Několik příkladů z praxe

Už vám někdy někdo řekl, že jste chytří jako rádio?

 

Pohodička u krbu s Mirkem Kalouskem.

 

Noviny jen pro ty, kteří mají pod čepicí.

Štítky: Archetypy