Nocleženka

Nocleženka je poukaz, který člověku bez domova umožní strávit noc v teple. Nezahrnuje však pouze nocleh samotný, ale i další pomoc a rozvoj služeb pro lidi bez domova.

Smajty

Lubomír Mráz je výtvarník z města Aš. Od svých šesti let je kvůli vrozené nemoci svalů odkázán na invalidní vozík a péči jiné osoby.

Za sklem

Za sklem o. s. je nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí.

Volejte řediteli