Zatímco několik set kilometrů od našich hranic dochází k ruské vojenské invazi na Ukrajinu, bojištěm hybridní války je také Česká republika. Přestože se informační boj odehrává ve virtuálním prostředí sociálních sítí, jeho důsledky přinesou utrpení skutečným lidem ve skutečném světě.

Sociální sítě nejsou jen zábavní platformy. Celkem 38 % Čechů říká, že sítě jsou pro ně zdrojem zpráv a informací o světě (zdroj: AMI Digital Index 2021). Měli bychom si proto být dobře vědomi, že všechny informace, které skrze sociální sítě dostáváme, prošly velmi přísným filtrem a jsou nám šité na míru. Cílem algoritmů sociálních sítích v žádném případě není poskytovat nám vyvážené zpravodajství. Na sociálních sítích se setkáváme výhradně s tím, co chceme a priori vidět..

Jak je to možné? Sociální sítě usilují o naši pozornost a chtějí docílit toho, že na nich budeme trávit co nejvíce času. Proto o nás neustále sbírají velké množství informací, učí se, co máme rádi, a následně nám poskytují právě takový a pouze takový obsah, který odpovídá našim preferencím a zájmům. Milovník aut uvidí více příspěvků s auty. Nastávající maminka bude obklopena obrázky malých dětí. A toho, kdo věří na chemtrails, algoritmy obklopí „nezvratnými důkazy“ a příspěvky dalších stejně smýšlejících lidí.

Všechny sociální sítě proto jsou ideálním prostředím pro vznik komnaty ozvěn – uzavřeného prostoru, ve kterém se setkávají výhradně lidé společného náhledu na svět. V každé komnatě ozvěn, ať jde o skupinu na Facebooku nebo diskuzi pod příspěvkem populistického politika, rezonují jen určité názory, které jsou většinou obyvatel komnaty přijímány, zatímco oponentní názory jsou ostře odmítnuty.

To vede k radikalizaci i jinak umírněných lidí. Pokud nás algoritmus Facebooku začne obklopovat nekriticky a jednostranně interpretovanými politickými zprávami, pokud získáme dojem, že všichni naši virtuální „přátelé“ zastávají jediný názor, sami se v důsledku potvrzujícího zkreslení a v touze sdílet světonázor svého okolí začneme utvrzovat v tom, že tento názor je jediný možný a jediný správný.

Facebookové skupiny jsou typickou zbraní hybridní války. Je pozoruhodné, že skupiny, které ještě donedávna šířily protiočkovací agendu, nyní plynule přešly na proruský narativ. Dobrým příkladem je skupina Češi, táhněme za jeden provaz, která má více než 33 tisíc členů. Ve skupině se nyní šíří především příspěvky podporující ruskou invazi a materiály ruské propagandy.
Cílem informačního boje není přesvědčit české občany, že „Rusko je dobré, Západ je špatný“, ale rozmělnit fakta v duchu přísloví „na každém šprochu pravdy trochu“. Proto tématem hybridního boje není výhradně adorace Ruska, ale typicky migrace (narativ „EU nezvládá migraci a vystavuje své občany bezpečnostnímu riziku“) nebo Covid (narativ „Západní elity se snaží ovládnout obyčejné lidi skrze smyšlenou pandemii“). Důsledkem je rozvrácená a polarizovaná společnost, která nedůvěřuje svým politikům, elitám a autoritám. Politici bez jasné a silné důvěry občanů pak nemají mandát činit jasná a silná politická nebo vojenská rozhodnutí. Hybridní operace Ruska na sociálních sítích v České republice tedy může ovlivnit ochotu českých politiků zasáhnout na Ukrajině.

Chcete se stát hrdiny hybridního boje? Máte možnost. Kriticky hodnoťte předkládané informace. Když narazíte na nepravdivý příspěvek, nelajkujte ho, nesdílejte, nekomentujte – to vše by napomohlo jeho dalšímu šíření. Přestaňte sledovat lidi, kteří nepodložené informace rozšiřují. Na dezinformace můžete také upozornit organizaci Demagog.cz, která spolupracuje přímo s Facebookem a Instagramem, pomáhá označovat nepravdivé příspěvky a může zajistit, aby se dále nešířily

Štítky: Z naší dílny