Počuli ste už o marketingu, ktorý je finančne šetrný a pritom efektívny? Myslíte si, že v dnešnej dobe je reklama spätá najmä s veľkou finančnou investíciou? Guerillový marketing vás presvedčí o opaku.

 
Reklama, tak ako ju poznáme v dnešnom zmysle slova, vznikla na začiatku 20. storočia. To, čo považujeme za tradičnú reklamnú komunikáciu a marketing, sa pomaly rozvíjalo počas storočí a svoje charakteristické črty rozvinulo práve na začiatku minulého storočia. Účelom tradičnej reklamy bolo poskytovať spotrebiteľom reklamné obsahy, ktoré mohli prijímať iba pasívne. O angažovanosti potenciálnych zákazníkov a zábave sa v tej dobe hovoriť nedalo. Práve guerilla priniesla potrebnú zmenu v zaužívaných trendoch.

 

 
Slovo Guerilla pochádza z angličtiny a v preklade znamená partizán, čo pochopiteľne môže evokovať obraz vzbury a konfliktu. Nejde o žiadnu náhodu, pretože táto marketingová stratégia si podobne ako partizánska vojna zakladá na útoku, angažovanosti a prekvapení. Ako som už v úvode spomínal, guerilla nevyžaduje veľkú finančnú investíciu, vyžaduje skôr investíciu časovú, vynaloženú energiu, kreativitu a intelektuálnu realizáciu. Ako však táto marketingová stratégia funguje v praxi?

 
Snahou guerillového marketingu je vytvoriť nekonvenčné kampane, ktoré zachytia ľudskú pozornosť v priebehu každodennej rutiny. Jeho cieľom je vytvoriť povedomie o produkte alebo značke tak, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že si spotrebiteľ službu alebo produkt zakúpi, alebo aspoň o ňom bude hovoriť s ostatnými potenciálnymi zákazníkmi. Reklamné aktivity sa spoliehajú na osobnú interakciu a zameriavajú sa prevažne na menšie skupiny promotérov, ktorých úlohou je, aby sa komunikovaný obsah dostal do povedomia ľudí osobne na určitom mieste a nie prostredníctvom rozsiahlych mediálnych kampaní. Tým, že takáto reklama spotrebiteľa prekvapí, vytvorí nezmazateľný dojem a vytvára tak množstvo spoločenských debát. Guerillové kampane sa konajú na verejných miestach, ktoré ponúkajú čo najväčšie publikum, ako napríklad ulice, verejné parky, športové podujatia, festivaly, pláže alebo nákupné centrá. Kľúčom k úspešnému guerillovému marketingu je spojenie zákazníka s emóciami.

 

Zdroj: https://bit.ly/2PjcSzs

 

Zdroj: https://bit.ly/2wtEMRq

 
Guerillový marketing môže byť správnym riešením pre malé firmy, pretože spolieha na nízke náklady a správnym nastavením cieľovej skupiny dokáže značku odlíšiť od konkurencie zábavnou a nekonvenčnou formou. Má tak oveľa cennejší vplyv na spotrebiteľa v porovnaní s tradičnými formami reklamy a marketingu. Spoločnosti si však budú musieť dať pozor, pretože nesprávnou realizáciou môžu marketingové aktivity pôsobiť na zákazníkov rušivo, a to predsa nechce nikto z nás…

Štítky: Z naší dílny