V dnešnom svete prepojených sietí sa osobné údaje šíria neuveriteľne rýchlo. Webové stránky, ktoré prehľadávame, miesta, ktoré navštevujeme, fotografie, ktoré odfotíme, to všetko zanecháva digitálnu stopu – teda stopu, ktorá sa stáva cenným zdrojom informácií. Osobné údaje bolo donedávna možné ukladať a spracovávať bez významnejších nariadení a obchodníci tak dokázali cieliť svoje aktivity na spotrebiteľov bez väčších problémov. 25. mája 2018 však došlo k historickej zmene. Tou zmenou je nariadenie GDPR.

 
Fairy Tailors GDPR
 
Ak ste náhodou o GDPR ešte nepočuli, ide o všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré ustanovuje jednotný právny rámec na ochranu údajov v rámci Európskej únie. Zákon požaduje, aby súkromie osobných údajov bolo zaistené najmodernejšími technickými a bezpečnostnými opatreniami v oblasti IT. Zmena sa netýka iba používateľov internetu, ale najmä poskytovateľov služieb, obchodníkov a marketingových spoločností, ktoré pracujú s údajmi občanov EÚ.

 
Spoločnosti, organizácie a firmy sa musia prispôsobiť novým nariadeniam, pretože tie majú veľký vplyv na spôsob ich doterajšej práce. Osobné údaje (meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, IP adresa,…) sa totiž dajú získať len tak, že spoločnosti o ne používateľov požiadajú a tí tejto požiadavke vyhovejú. Spoločnosti tak už nebudú môcť získavať informácie a údaje o používateľoch bez jasného vysvetlenia, o aké údaje sa jedná alebo ako sa s nimi bude ďalej nakladať. Na webových stránkach si tak možno všimnúť „vyskakovacie okná“, ktoré nás informujú o spôsobe spracovania osobných údajov – bez potvrdenia užívateľa ich nie je možné ďalej spracovávať. V prípade porušenia GDRP môžu byť veľkým spoločnostiam uložené pokuty až do výšky 20 miliónov EUR.

 
Zmeny prichádzajú aj v prípade uchovávania údajov. Podľa zákona GDPR je povolené zhromažďovať iba také údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené len na to, čo je potrebné pre účel zberu. Tieto dáta musia byť uložené v súlade s bezpečnostnými ustanoveniami a spoločnosti musia využívať vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu do databázy. Tieto údaje môžu byť uchovávané len tak dlho, ako je potrebné pre splnenie účelu ich zberu. Poďme sa však pozrieť na zmeny v oblasti marketingu…

 
Spoločnosti, ktoré uprednostňovali svoje vlastné potreby pred potrebami spotrebiteľov, nebudú zo zmien nadšené. Nové právne nariadenie mení koncept práce marketingových spoločností. Tie budú musieť zmeniť taktiku a „plán hry“, pretože získanie dát spotrebiteľov už viac nie je samozrejmosťou.

 
Ak majú obchodníci uspieť, musia dbať na spotrebiteľov a ich záujmy. Pozornosť zákazníkov je cenná komodita a obchodníci budú musieť pracovať ešte kreatívnejšie, aby si ju získali. Rovnako to platí aj v prípade získavania údajov. Ak spoločnosti chcú získať osobné údaje zákazníkov, budú im musieť ponúknuť určitú protihodnotu. Tým sa zlepší vzájomná komunikácia a zákazníci tak budú oboznámení s tým, prečo by mali svoje údaje firmám poskytnúť. Aby boli marketingové spoločnosti úspešné, potrebujú nové myslenie a chuť inovovať. GDPR prináša priestor pre nové koncepty, nové myšlienky a ich kreatívnu realizáciu. Zákazník sa opäť dostáva na prvé miesto a my sa môžeme tešiť na to, že uvidíme lepší, kreatívnejší a premyslený marketing.

Štítky: Z naší dílny