Zrejme nikoho neprekvapí tvrdenie, že sme obklopení dátami tak, ako nikdy predtým. Žijeme v dobe, ktorá je príznačná virtuálnym prostredím a prostredím veľkých dát. Veľké dáta, inak nazývané aj BIG DATA, sú súbory údajov, ktoré majú formálny tvar vyhovujúci už len pre strojové spracovanie. Tieto údaje sú tvorené informáciami z reálneho prostredia a teda predstavujú odraz všetkých činností, aké si len dokážete predstaviť. Prečo ich ale nazývame veľkými? Odpoveď je jednoduchá – tieto dáta sú tak veľké, že ich už nie je možné spracovávať v rozumnom čase.

 

V posledných rokoch sme boli svedkami radikálnych zmien, najmä v oblasti komunikácie. Revolučné zmeny nastali hlavne s príchodom internetu a s výmenou informácií prostredníctvom prepojených sietí. Časom sme internet začali využívať viac a viac, a dnes môžeme on-line komunikáciu považovať za jednotku medzi masovokomunikačnými prostriedkami. S internetom prichádzame do kontaktu na dennej báze, či už v rámci komunikácie, vyhľadávania informácií, čítania nášho blogpostu, alebo pridávaním informácií na svoje sociálne siete. Práve sociálnym sieťam je potrebné venovať väčšiu pozornosť, pretože tie tvoria aktívny virtuálny „organizmus“, ktorý dennodenne zaplavujeme osobnými údajmi. Ako však tieto informácie dokážu spoločnosti využiť v rámci marketingových aktivít?
Rastúci nárast digitalizovaných informácií, teda údajov, ktoré aktívne, alebo pasívne pridávame do virtuálneho prostredia spôsobil, že sa tieto údaje zhodujú s našou činnosťou v reálnom živote. Keď sa pozriete na svoj profil na sociálnych sieťach, môžete dedukovať, že tento profil vo vysokej miere korešponduje s vašou osobou. Vytvárame si tak virtuálne obrazy samých seba. Na sociálne siete pridávame informácie o tom, čo práve robíme, kde sa nachádzame, čo sa nám páči, alebo aké produkty preferujeme. Tu sa otvára priestor pre marketingové aktivity. Zákazníkom už nie je len človek, ktorý práve vchádza do obchodu. Potenciálnymi zákazníkmi sa stávame už pri prihlásení do našich sociálnych sietí! Teraz už k tomu najpodstatnejšiemu…

 
Pokrokové marketingové spoločnosti začali do svojho portfólia aktivít pridávať aj analýzu sociálnych médií. Ide o široký pojem a novú formu analýzy trhu, ktorá pre svoj úspech využíva niekoľko nástrojov. Od monitorovania a merania činnosti publika, až po data-miningové nástroje. Ide o analýzu dát, ktorá kombinuje automatizované systémy a vyžaduje ľudský dohľad na to, aby sa surové dáta premenili na užitočné informácie. Najnovšie marketingové trendy sa točia práve okolo analýzy sociálnych médií a moderné firmy pochopili, že odpovede na marketingové otázky je možné získať dosiaľ nevídaným spôsobom.

 
Data-mining si môžete predstaviť ako ťažbu údajov, ktorá pre svoj úspech vyžaduje správnu interpretáciu. Pracuje s podobnosťou a vyhľadáva informácie, ktoré sú si blízke. Dáta, s ktorými analytik pracuje môžu byť v konečnom dôsledku odpoveďami na množstvo otázok, ktoré by sme museli, za iných podmienok, zisťovať oveľa náročnejšie. Napríklad by sme každému človeku v zameranej cieľovej skupine museli zaslať dotazník s otázkami o jeho preferenciách alebo jeho činnosti. Určite si dokážete predstaviť, že daný dotazník by nebol efektívny, pretože ľudia dnes nemajú čas a ani záujem vypisovať podobné dotazníky. O tom, že by dotazník odoslalo späť najviac 50 % ľudí, asi netreba hovoriť.

 
Práve v tom je výhoda data-miningu. Pomocou novej technológie získame informácie, ktoré nám v marketingu dokážu pomôcť cieliť stratégiu predaja, zlepšiť zákaznícky servis alebo prilákať jedinečné skupiny zákazníkov. Spoločnosti sa tak môžu zamerať na najdôležitejšie informácie v množstve údajov, ktoré o sebe nazhromažďovali sami používatelia sociálnych sietí. Data mining je skrátka výnimočný nástroj, ktorý otvára jedinečné možnosti získavania informácií. Vo svojom výsledku je prospešný pre firmy, ako aj pre samotných zákazníkov, a preto by bola veľká škoda túto novú technológiu lepšie nepreskúmať.

Štítky: Z naší dílny