Máte rádi svoji maminku? A jak by se vám líbila značka, která by k vám přistupovala se stejnou péčí jako ona? Dnešní blogpost je věnovaný organizacím, bez kterých bychom se neobešli, organizacím, které kladou velký důraz na zodpovědnost vůči svým zákazníkům a na první místo staví altruismus, starost o svět. Řeč bude o značkách s archetypem pečovatele.

 

PŮVOD PEČOVATELSKÉHO ARCHETYPU

Předobrazem pečovatele jsou postavy, které pohání v životě soucit, velkorysost a touha pomáhat ostatním. To je také jeden z důvodů, proč bývá tento archetyp spojován s otcovskými a mateřskými snahami ochránit své děti. Mezi významné zástupce archetypu pečovatele patří například bohyně plodnosti Demeter, která se obětovala, když jí bůh podsvětí Hádés unesl dceru. Dále je to třeba matka Tereza nebo princezna Diana. Archetyp pečovatele však bývá dáván také do souvislosti s Bohem, který se jako milující otec stará o své děti.

 

OBORY PEČOVATELSKÝCH ZNAČEK

Pečovatelské organizace si kladou za úkol pomáhat ostatním. Obvykle se přitom starají o lidi, například nějakým způsobem slouží rodinám anebo působí v oblasti zdraví, výživy eventuálně vzdělávání. Mezi typické zástupce patří zdravotnické firmy, charity a neziskové organizace, pojišťovny, případně telekomunikační společnosti, které pomáhají lidem zůstat ve spojení. Může se ale také jednat o dopravní společnosti, automobilky, výrobce kosmetiky anebo firmy na odvoz odpadků.

 

O značkách s archetypem pečovatele jsme nedávno natočili vlog:

 

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ PEČOVATELSKÝCH ZNAČEK

Pro organizace s archetypem pečovatele je typická všudypřítomná byrokracie. To proto, že chtějí mít vždy jistotu, že žádný ze zaměstnanců neuškodí jejich klientům. Personál musí být navíc vzdělaný a skvěle proškolený, aby nedocházelo k neočekávaným situacím. Přes striktní pravidla však atmosféra v těchto organizacích bývá příjemná a zaměstnanci jsou milí a usměvaví. Mívají totiž odhodlání udržovat vysokou úroveň kvality služeb. Pro organizace s archetypem pečovatele jsou typické také nízké platy. Obecně se totiž očekává, že péče o druhé je sama o sobě protihodnotou, a že zaměstnanci udělají vše pro to, aby splnili přání klienta.

 

PREZENTACE ZNAČEK S ARCHETYPEM PEČOVATELE

Reklamy firem s archetypem pečovatele apelují v prvé řadě na odpovědnost, kterou zákazníci cítí vůči svým rodinám anebo na obavu, že se o ně nebudou moci postarat. Typické je také akcentování rodičovské lásky k dětem, starost o nemocné nebo chudé případně domácí mazlíčky. Reklamy mají obvykle formu minipříběhů, které vyjadřují empatii, spolehlivost a důvěru.

 

Několik příkladů z praxe:

Rodina na prvním místě

 

Cesta do školy, která může změnit celý život

 

Hymna v nádražní hale

Štítky: Archetypy