Archetyp Mudrc – prof. Jan Rak, kvantový fyzik

Mudrc se snaží proniknout do nitra věcí a najít pravdu. Pro náš seriál jsme tento archetyp odhalili v osobě Jana Raka, profesora kvantové a jaderné fyziky.

“Já existuji. Zda existuje objektivní realita, to je k diskusi…” shrnuje Jan Rak svůj přístup k základním existenčním otázkám, ve kterých se prolíná filosofie s fyzikou. Kvantová fyzika přispěla na začátku 20. století k destrukci klasického paradigmatu o existenci objektivní reality a subjektu, který ji pozoruje.

 

Prof. Jan Rak

Jan Rak vystudoval matematicko-fyzikální fakultu, obor jaderná fyzika. Pak jej začala zajímat kvantová fyzika, které se dodnes věnuje. Inspiraci nachází v díle Rogera Penrose a zabývá se ultrarelativistickou fyziku vysokých energií, kvantovou fyzikou spojenou s teorií relativity v oboru kvantová teorie pole. Jednou z subdisciplín je kvantová chronodynamika neboli teorie silných interakcí, kterou se zabýval v CERNu a v dalších evropských institucích. Podívejte se s námi do zákulisí této fascinující disciplíny a odhalte, jak se v osobě vědce projevuje archetyp mudrce. A zároveň s tím se dozvíte odpovědi na otázky, které vám v noci nedávají spát.

  • Jaká je skutečná podstata reality a limity současné vědy?
  • A jak vědomí vytváří realitu?
  • Jaký Descartův názor potvrdila kvantová fyzika?
  • Vytváříme si každý objektivní realitu pomocí harmonické superpozice?
  • Je 90 % toho, co chápeme jako realitu, jen naší interpretací?
  • A jak se pracuje v CERNu, který také představuje archetyp Mudrce?
  • Jaký je rozdíl mezi německým a americkým přístupem ke kvantové fyzice?

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify:

Rozhovor si můžete poslechnout také na Apple Podcast.
Přečtěte si článek o archetypu Mudrce v brandingu.
Podívejte se na Fairy Vlog o archetypu Mudrc.

Archetyp Mudrc

Ve starých dobách, kdy lidé věřili mýtům, Konfucius mudroval nad tím, proč jsou lidé tak zlí a Sokrates chodil po světě a rozdával rady… někdy tehdy se zrodil ideál moudrého člověka, který se snaží proniknout do nitra věcí a najít pravdu. K takovému jedinci pak společnost vzhlížela a ve složitých situacích ho žádala o pomoc.

 

LEPŠÍ MOUDRÝ BLÁZEN, NEŽ BLÁZNIVÝ MUDRC

Postupem času tento archetyp přebíraly celé organizace, které si zakládaly na tom, že sdružují odborníky se zasvěceným pohledem na věc, a které pohromadě drží určitá filosofie. Mezi ty nejstarší patří pochopitelně univerzity a výzkumná pracoviště všeho druhu. Dále velká část médií, knihovny a knihkupectví anebo třeba umělecké instituce a tělesa jako galerie, symfonické orchestry a divadelní spolky. Těmi opravdu moderními jsou pak nejrůznější konzultační firmy, které obzvláště v posledních letech rostou jako houby po dešti.

 

JAK SE CHOVÁ ORGANIZACE S ARCHETYPEM MUDRCE?

U organizací typu mudrc stojí vždy na prvním místě odbornost, a to velmi často na úkor řízení a administrativy. Zaměstnanci obvykle mívají velkou svobodu. Jednotlivci pracují spíše jako samostatné jednotky, mohou například přicházet a odcházet, kdy chtějí, ale také bez obav vyjádřit svůj názor, aniž by se museli čehokoliv obávat. Tato určitá „firemní kultura“ totiž napomáhá bádání a tudíž i pokroku, který je pro organizace s archetypem mudrce tak důležitý.

 

O značkách s archetypem mudrce jsme nedávno natočili vlog:

 

PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI

Propagace organizací s archetypem mudrce zpravidla vždy cílí na chytrého zákazníka, popřípadě na toho, který tak sám sebe vidí. I proto bývají jejich reklamy přemýšlivé, například mívají nějakou logickou mezeru, kterou je potřeba si domyslet a podobně. Podprahově také nezřídka naznačují, že nabízené produkty nebo služby využívají chytří lidé anebo (třeba v případě univerzit) kladou velký důraz na výběrovost. Marketing bývá celkově tišší a důstojnější, než u jiných značek. Cílem je vytvořit ovzduší vznešenosti.

 

VĚRNÍ ZÁKAZNÍCÍ

A kdo jsou vlastně zákazníci mudrcovských organizací? Samozřejmě ti, kteří se chtějí učit pro své dobro. Jsou rádi, když jim značka umožní cítit se jako odborníci a dopřeje jim jistou dávku svobody či nezávislosti. Pokud jim toto daný produkt nebo služba splní, bývají pak mimořádně loajální. Spolehlivě je však odradí, pokud je na ně vyvíjen tlak. V momentě, kdy totiž vycítí, že se k nim prodejce chová agresivně a něco jim nutí, jednoduše odejdou ke konkurenci.

 

Několik příkladů z praxe

Už vám někdy někdo řekl, že jste chytří jako rádio?

 

Pohodička u krbu s Mirkem Kalouskem.

 

Noviny jen pro ty, kteří mají pod čepicí.

Volejte řediteli